Kan testleri ve diğer incelemeler neticesinde doktorunuz miyelomun ne kadar yayıldığını tespit eder. Evreleme ismi verilen bu değerlendirme, sağlık ekibinin sizin için en iyi tedavi yöntemine karar vermesini sağlar. Evreleme yöntemlerinden ilki, miyelomu üç evreye ayıran ‘Durie ve Salmon Evrelendirme Sistemi’dir:

Birinci evre: Erken, düşük düzeyde miyelom

İkinci evre: Aktif, orta düzeyde miyelom

Üçüncü evre: Aktif, yüksek düzeyde miyelom

Bu evreler ayrıca böbrek fonksiyonlarının işleyişine göre A ve B tiplerine ayrılabilir.

Bu evreleme sistemi çok uzun süre standart olarak kabul edilse de ß2M gibi bazı önemli faktörleri hesaba katmadığı için son zamanlarda yetersiz kalabileceği kabul edildi. Dolayısıyla Multipl Miyelom Sınıflandırmasında Uluslararası Evreleme Sistemi (ISS) geliştirildi. Söz konusu sistem tedaviye olası yanıtı öngörmek için beta-2 mikroglobulin ve albumin düzeylerini de hesaba katar.

Evre-I         Serum beta-2 mikroglobulin < 3.5 mg/dL
Serum Albumin ≥ 3.5 mg/dL
Evre-II        Evre I ve III’ e uymayanlar
Evre-III       Serum beta-2 mikroglobulin ≥ 5.5 mg/dL

Ancak unutmamalı ki bu iki evreleme sistemi bile sitogenetik belirteçleri içermediği için günümüzde yetersiz kalabiliyor.
Ayrıca belirti görülmeyen ancak tedavi gerektiren miyelomlu hastaların tanımlanmasında başka kriterler de kullanılabilir. ‘CRAB’ kısaltması bu kriterleri tanımlar: (C) kalsiyum yüksekliği , (R) renal (böbrek) yetmezliği, (A) anemi ve (B) kemik anormallikleri (litik lezyonlar veya kemik kaybı). (Daha detaylı bilgi için CRAB bulguları başlığına göz atabilirsiniz.)