Miyelom teşhisi alan hastalarda çoğu zaman altta yatan kemik hastalığına bağlı gelişen ve yaşam kalitesini etkileyen en önemli bulgulardan biri de ağrılardır. Ağrıyı kontrol altına almak için bu konuda çalışan uzmanların yardımına başvurmak gerekebilir. Ağrıların katlanılamaz hale gelmesini beklemeden bu durumu engellemek üzere düzenli ilaç almak daha doğrudur. Bazı ciddi vakalarda ağrıya neden olan kemik bölümüne bölgesel ışın tedavisi veya cerrahi (perkütan vertebroplasti ve balon kifoplasti) uygulanabilir. Özellikle omurgada çökme olduğu durumlarda, vertebroplastinin ağrıyı anlamlı derecede azalttığı görülmüştür.

Bu işlemde, omura kemik çimentosu (sement) olarak bilinen bir bileşen enjekte edilir. Aynı esasa dayanan balon kifoplastide ise kemik çimentosu enjeksiyonundan önce omur içine şişirilebilir küçük bir balon yerleştirilerek, omurga yüksekliği yeniden sağlanır.