Belirti doktorun muayene veya laboratuvar testinde vücutta gördüğü değişikliktir. Bulguisehastanın hissedebildiği değişikliktir.

Bazı hastalarda miyelom bulgusu yoktur. Bu hastalarda genel sağlık kontrolü sırasında kan ve/veya idrardaki değişikliklerle miyelom tanısı konur.

Hastalığın önemli bulgularından biri kemiklerde ortaya çıkan kemik doku kaybıdır.

Kemiklerde zımba ile delinmiş gibi lezyonlar ve kırıklar oluşur

Kemiklerde zımba ile delinmiş gibi lezyonlar ve kırıklar oluşur

Bu kayba bağlı şiddetli kemik ağrısı ve kendiliğinden ortaya çıkabilen kırıklar görülebilir.

Zımba ile delinmiş gibi yenikler kolay kemik kırılmalarına neden olur

Zımba ile delinmiş gibi yenikler kolay kemik kırılmalarına neden olur

Böbrek yetmezliği diğer bir bulgu olabilir. Anormal plazma hücrelerinin salgıladığı anormal proteinler, böbreklerden atılırken hasara neden olabilir ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir.

Kanda kalsiyum değeri yükselebilir ve buna bağlı olarak böbrek hasarında artış, yorgunluk, kalp ritim bozukluğu, mide bulantısı, kusma gibi bulgular ortaya çıkabilir.

MİYELOMDA GÖRÜLEN BULGULAR VE SIKLIĞI

         •        Kemik Ağrısı (%60)

         •        Kansızlık (%15)

         •        Böbrek yetmezliği bulguları (%10)

         •        Hiçbir bulgu olmayan hastalar (%10)

         •        Diğer Bulgular (%5)

MİYELOMDA GÖRÜLEN BULGULAR VE SIKLIĞI

         •        Kemik Ağrısı (%60)

         •        Kansızlık (%15)

         •        Böbrek yetmezliği bulguları (%10)

         •        Hiçbir bulgu olmayan hastalar (%10)

         •        Diğer Bulgular (%5)

Yüksek sedimantasyon değeri olan (genellikle 100mm/saat ve üzeri), nedeni gösterilemeyen kansızlığı olan orta yaş üstü kadın ve erkeklerde miyelom mutlaka akla gelmelidir. Kemik ağrıları olan, kemik filmlerinde yenikler saptanan, serumda kalsiyum düzeyi yüksek hastalarda ve serum protein yüksekliği saptananlarda miyelom düşünmek gerekir.

MİYELOM AKLA GELMELİDİR…

            •          Nedeni belirlenemeyen kansızlık

            •          Nedeni anlaşılamayan böbrek yetmezliği

            •          Kemikte yenikler

            •          Artmış toplam serum proteini

            •          Nedeni bilinmeyen serum kalsiyum yüksekliği

            •          Yüksek sedimantasyon (genellikle 100 mm/saat ve üstü)