Yardımcı Dökümanlar Nelerdir?

Tüm kanserlerde olduğu gibi miyelomla mücadelede de hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecine ilişkin mümkün olduğunca bilgilendirilmesi, bu dönemin daha kolay ve endişesiz atlatılmasını sağlar.  Dolayısıyla işe doğru soruları sormakla başlayabilirsiniz.

Tedaviye ilişkin sorulacak sorular

*Hastalığım hangi evrede?

*Tedavinin hedefleri nelerdir?

* Tedavi tam olarak nedir?

* Ne sıklıkta ve nasıl verilecek?

* Ne içeriyor? Ne kadar sıklıkta tıp merkezini ziyaret edeceğim? Hastaneye yatmak gerekli mi veya böyle bir olasılık var mı?

*Hekimimi ne sıklıkta göreceğim?

* Günlük faaliyetlerimi (çalışma hayatı ya da seyahat…vb) ne şekilde etkileyecek?

* Tedavi öncesinde, sırasında ve sonunda duygu durumumda bir değişiklik olur mu?

* Fiziksel görünümümü nasıl etkiler?

* Tedavi ne kadar süre devam edecek?

* Ne tür takip veya bakım programlarına ihtiyaç duyulacak?

*Maliyeti ne olacak? Sağlık sigortam (SGK, özel sağlık sigortası…vb) tarafından ne kadarı karşılanacak?

*Hangi kurumlara başvurmalıyım, hangi kurumlarda tedavim daha ekonomik koşullarda sağlanabilir?

*Hangi hastane ve merkezler miyelom tedavisi konusunda yetkindir?

Tedavinin etkinliğine dair sorulacak sorular

*Tedavi ile ilgili deneyimler ne boyutta?

* Kaç hasta bu yöntemle tedavi gördü?

* Tedaviden sonra bu hastalar ne kadar süre takip edildi?

* Tam veya kısmi remisyon elde etme şansları nedir? Daha iyi veya daha kötü şansları öneren faktörler nelerdir?

* Nüks durumunda seçenekler ne olacaktır?

(Bu arada bunların değişebileceğini de aklınızdan çıkarmayın.)

* Kemik ağrısı, patolojik kırılmalar, anemi, bitkinlik hiperkalsemi gibi semptomların giderilmesi için makul beklentiler nelerdir?

*Tedaviyi alan kişiler ne kadar uzun yasadı?

Yan etkilerle ilgili sorulacak sorular

Öncelikle yan etkiler hakkında bilgi toplayın.

* Tedaviyi alan hastalarda ne tip yan etkiler gözlendi? Bunlar tipik olarak ne zaman meydana geldi?

* Bunlar ne kadar sıklıkla meydana geldi?

* Yan etkiler ne kadar ciddi? Hayati tehlikesi var mı?

* Çok ağrı olacak mı?

* Yan etkilere yönelik tedaviler var mı? Bunların yan etkileri oluşur mu?

İpuçları

*  Sorularınızı yazın ve bir kopyasını ziyaretinizin başında doktorunuza verin.

* Sorular aklınıza geldikçe yazmak için yanınızda kâğıt ve kalem bulundurun.

* Reçetesiz alınabilen ilaçlar kullanıyorsanız, bunu doktorunuza mutlaka söyleyin.

* Yan etkiler konusunda doktorunuzu mutlaka bilgilendirin.

* Hematoloji bölümünden irtibata geçebileceğiniz bir yetkilinin ismini ve numarası alın.

* Semptomları basitçe ve doğru olarak tanımlayın. Olduğundan hafif göstermeyin veya abartmayın.

* Verilen tüm ilaçları kullanın.  Hangilerini ne zaman alacağınızı hatırlamak için bölümlere ayrılmış ilaç kutuları kullanın.