Paraprotein ölçümü

Miyelomu teşhis etmek ve tedavinin sonuçlarını izlemek amacıyla çeşitli kan ve idrar testleri kullanılır. Hastalığın tanısında kullanılan en önemli testlerden biri kan ve idrarda anormal protein varlığının gösterilmesidir. Bu amaçla yapılan testler aşağıdadır.

– Protein elektroforezi

– Serum ve 24 saatlik idrarda immünfiksasyon elektroforezi

– Serum serbest lambda ve kappa düzeyi

Anormal protein ölçümü, miyelom teşhisi için önemli olmasının yanı sıra miyelomun aktivitesindeki değişikliklerin saptanması için de kullanılır. Uygulanan tedavinin yanıtı da yine bu testlerle değerlendirilir.

Tedaviden sonra ölçülebilir düzeyde anormal protein (paraprotein) yoksa tam yanıt (complete response, tam remisyon) kabul edilir.  Tedaviden sonra paraprotein düzeyi anlamlı düşmüş ve yine de ölçülebilir düzeyde ise kısmi yanıt (parsiyel yanıt) olarak adlandırılır.

Hemogram ölçümü

Paraprotein düzeyini ölçmek dışında başka testler de önemlidir. Bunların ilki hemogram testidir. Hemogram ile akyuvarlar, alyuvarlar ve trombositlerin sayı ve dağılımları hakkında fikir edinilir. Bu hücrelerin sayılması şu nedenlerle önemlidir:

•  Akyuvarların sayısı doktorunuza daha yüksek bir infeksiyon riski altında olup olmadığınızı söyler.

•  Hemoglobin düzeyi (alyuvar sayımı) doktorunuza kansız (anemik) olup olmadığınızı söyler.

•  Trombosit sayımı normale göre daha fazla kanama veya morluk oluşması riski altında olup olmadığınızı söyler.

Böbrek fonksiyonu

Böbrek fonksiyonları miyelomlu hastalarda çok önemlidir. Böbrek tutulumu miyelomun bir parçası olduğu gibi tedaviler nedeniyle de oluşabilir. Böbreklerden süzülen atık maddeler olan üre ve kreatinin düzeylerinin ölçümü bu nedenle gereklidir. Yüksek üre ve kreatinin düzeyleri böbrek fonksiyonlarının kötü olduğuna işaret eder.

Kalsiyum ölçümü

Kalsiyum normalde kemikte bulunan bir mineraldir. Kemiklerinde miyeloma bağlı aktif kemik hastalığı olan hastalarda kalsiyum, kemikten kana geçer. Bu da kanda kalsiyum düzeylerinin yüksek olmasına yol açabilir (hiperkalsemi). Kalsiyum yüksekliği bulantı, kusma, iştah kaybı, aşırı susama, sık idrar yapma, kabızlık, karın ağrısı,  adale güçsüzlüğü, konfüzyon, yorgunluk gibi önemli bulgulara neden olur.

Beta 2 mikroglobulin ve albumin

Miyelomda kullanılan risk sınıflamasında beta-2 mikroglobulin ve albumin değerlerinin büyük önemi vardır. Albumin değerinin düşük ve beta-2 mikroglobulin değerinin yüksek olması olumsuz bir hastalık seyrini işaret edebilir.