Sadece miyelom hastaları değil, tıbbın tam şifa sağlayamadığı tüm hastalıklarda insanlar alternatif tıp yöntemlerine başvuruyor. Geniş bir pazar olarak görüldüğü için bu alan, neredeyse sadece ticari amaçlar güden kişi ve kurumların istilasına uğramış durumda. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde öncelikle başvurulan insanların uzmanlık alanları ve eğitimlerini büyük bir dikkatle araştırmak gerekiyor.

Hiçbir zaman unutmayın ki alternatif tıp kontrolsüz ve tuzaklarla dolu bir alandır.

Bu alana ilgi duyuyorsanız; bilmelisiniz ki, hiçbir alternatif tıp yönteminin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Eğer öyle olsa alternatif değil, klasik tıp içinde kendi yerini alırdı. Bilmelisiniz ki, bu yöntemler genelde hastalıksız ve toplam sağ kalım sürelerini etkilememektedir.

Bu durum alternatif tıbbın her zaman yanlış, klasik tıbbın ise her zaman doğruyu söylediği anlamına da gelmiyor. Elbette alternatif tıbbı görmezden gelmek ve inkâr etmek de doğru ve gerçekçi bir yöntem değil. Ne var ki herhangi bir yan ürün kullanmaya ya da başka bir tedavi almaya başlamadan önce doktorunuza danışmayı asla ihmal etmemelisiniz. Zira alternatif tıpta kullanılan çoğu ürünün, bitkisel temelli olduğu için sağlığa zarar vermeyeceği konusundaki genel yargı tamamıyla asılsızdır. Unutmayın ki kullandığınız pek çok ilaç da aslında bitkilerden üretiliyor. Üstelik bazı bitkilerin toksik tesirleri yanında, tedavinize de olumsuz etkileri olabilir.