Sağlık Ekibi

Genellikle ilk testler ve bulgularınızın değerlendirmesini aile hekiminiz yapacaktır. Kanser riski görülüyorsa, sonraki incelemelerin yapılması ve tedavi seçenekleri konusunda bilgi vermesi için sizi bir hematoloğa yönlendirebilir.

Kanser multidisipliner bir çalışma gerektirir. Dolayısıyla sadece bir doktor değil, farklı alanlarda hizmet veren uzmanların oluşturduğu bir ekibin gözetiminde olmanız, hastalıkla mücadelede silahlarınızı da güçlendirir. Böyle bir ekipte genellikle şu uzmanlar yer alır:

Hematolog

Kan, kemik iliği ve lenf damarları hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Radyasyon onkoloğu

Kimi durumlarda kemik lezyonları için gereklidir. Ayrıca plazmositom adı verilen plazma hücrelerinin kemik iliği dışında oluşturduğu kitlelerin tedavisi için de radyoterapi önemli bir seçenektir. Radyasyon onkoloğu, radyoterapi seanslarını, dozunu, alanını belirler ve tedaviyi koordine eder.

Hemşireler

Kemoterapi ve tedaviniz boyunca gerekecek diğer uygulamalar sırasında bakımınızdan sorumludurlar. Ayrıca bilgi ve destek almak için de size yardımcı olurlar.

Diyetisyen

Tedavi ve sonrasında beslenmeniz konusunda size yol gösterir.

Psikiyatr, klinik psikolog

Tedavi sırasında karşılaşabileceğiniz ruhsal ve zihinsel problemlerde size destek olur.