Plazma hücrelerinden salgılanan ve genel olarak sitokin olarak adlandırılan kimi maddeler de kemik yıkımını arttırarak kemik zayıflığına, kemikte yeniklere ve kırıklara neden olabilir. Hastaların önemli bir bölümü kemik ağrıları ve kırıklar ile hekime başvururlar.

 

Multipl Miyelom’un İngilizce CRAB veya Türkçe KRAK adı verilen bulguları böyle ortaya çıkar. Kısaca özetlemek gerekirse;

 

C: Calcium (hypercalcemia) K: Kalsiyum (kalsiyum yüksekliği)
R: Renal involment R: Renal (böbrek) yetmezliğ
A: Anemia A: Kansızlık
B: Bone involement K: Kemik tutulumu

 

Bu bulgulardan bir teki bile olsa bu duruma semptomatik Multipl Miyeloma ismi verilir ve tedavi gereklidir.

Miyelomlu hastaların pek çoğunun kan testi sonucunda paraprotein saptanmıştır. Ayrıca bazı hastaların idrar testlerinde de Bence Jones Proteinleri (PJP) adı verilen ve yine miyelom hücreleri tarafından üretilen antikorlara rastlanabilir. Miyelom, kemik iliğinde başladığı için vücutta kemik iliği bulunan tüm kemiklere hasar verebilir ve bu nedenle çeşitli problemlere yol açabilir.