Miyelom kemik iliğindeki plazma hücrelerinden köken alan bir tür kemik iliği kanseridir.

 

Kemik iliği; vücudun pek çok bölgesinde (omurga, kafatası, leğen kemiği.. vb.) bulunduğu için bu hastalık çoğunlukla Multipl Miyelom olarak adlandırılır. (multipl: çoklu, birden çok.)

Normal koşullarda kimi iltihabi ve romatolojik hastalıklarda vücudu savunmak için normalden daha fazla sayıda yapılabilir ancak bu sayı artışı sonrası salınan immünglobulin farklılık gösterir (İmmünglobulin G, İmmünglobulin A, İmmünglobulinM vb).

 

Multipl Miyelom’da ise fizyolojik durumun tersine plazma hücreleri kemik iliğinde anormal ve kontrolsüz biçimde artar. Bu artış birçok kanser türünde olduğu gibi organizmanın kontrol mekanizmalarının dışında ve ona rağmen bir artıştır. Multipl Miyelom hastalarının büyük bölümünde plazma hücre sayısı yüzde 30 ve üzeri olup kimi durumlarda kemik iliğinin yüzde 100’ünü kaplayabilir.

 

Hastalığı temelinde plazma hücrelerinin DNA’sının yaşam süresinde henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü hasar görmesi, bu hasar sonucunda ise plazma hücrelerinin her türlü kontrol mekanizmasından kurtulup kontrolsüz bir biçimde sayıca artması yatar. Bu, kanser gelişimi demektir. Bu anormal plazma hücreleri –miyelom hücreleri- bölünerek çoğalır ve kemik iliği boyunca yayılmaya başlar. Öyle ki bir süre sonra kemik iliğinde normal kan hücrelerinin oluşacağı yeterli alan kalmaz.

 

Bu aşırı sayıda artan hücreler, organizmanın gereksinim duymadığı, tek tip ve fonksiyonu olmayan anormal bir protein üretirler. BU anormal proteinlere paraprotein (immünglobulin), M-protein ya da monoklonal protein ismi verilir. Bunlar, normal antikor üretimini düşmesine ve bağışıklık sistemini zayıflamasına neden olur.

 

Üretilen anormal protein tipine göre miyelomun alt grubu belirlenir. Örneğin anormal protein İmmünglobulin G ise hastalık İmmünglobulin G tipi Multipl Miyelom olarak adlandırılır.

Bu anormal protein böbreklerden atılırken böbrek hasarına neden olabilir ve kimi miyelom hastalarında böbrek yetmezliği ile ilgili bulgular öne çıkabilir.

Artan plazma hücreleri kemik iliğinde diğer hücrelerin yapımını baskılar ve kansızlık ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği de kansızlığı artıran bir diğer faktördür.

Plazma hücreleri normalde vücudun bağışıklık sisteminin parçalarıdır ve infeksiyonla savaşmaya yardım eden antikorları üretir. Miyelom hücreleri ise vücudun infeksiyonla savaşmasına yardım edemez. Plazma hücreleri normal İmmünglobulin yerine anormal ve tek tip bir protein salgıladığından bağışıklık sistemi ciddi biçimde işlev yapamaz hale gelir. Kimi hastalarda sık tekrarlayan ve çok ciddi infeksiyon bulguları izlenir.