Hastalığın tipleri, salgıladıkları anormal proteine göre değişiklik gösterir.

Her immünglobulin yapısı, hafif ve ağır zincir olarak adlandırılan bileşenlerin ikişer ikişer bir araya gelmesiyle oluşur.

Ağır zincir bileşenlerinin beş türü vardır: Bunlar G, A, D, E ve M harfleriyle gösterilir.

Hafif zincir bileşenlerinin ise Yunan harfleri Kappa (k) ve Lambda (λ) ile gösterilen iki türü vardır.

Her immünglobulin (Ig), beş ağır zincir tipinden yalnızca birini içerir. Buna iki hafif zincirden biri eşlik eder.

Miyelomlu kişilerin yaklaşık yüzde 65’inde üretilen immünglobulin tipi, beş ağır zincirden biri olan G’dir (Ig G). Bu tip miyelomların hafif zincir bileşenleriyse mutlaka kappa veya lambda’dır.

En sık rastlanan ikinci miyelom tipi ise İmmünglobulinA tipi miyelomdur ve bunda da ya kappa ya da lambda hafif zincirleri bulunur.

İmmünglobulin M, İmmünglobulin D ve İmmünglobulin E tipi miyelomlar ise nadir görülür