Bu işlem, kemiğinize (genellikle kalça kemiği) iğne ile girilerek yapılır. Uzman bir kişi tarafından yapıldığında çoğu kez sorunsuzdur. Hastalar bu işlemi genellikle gözlerinde çok büyütür, gerçekte ise riski çok düşük olan bir uygulamadır. Uygulama çoğunlukla lokal anesteziyle yapılır. Kemik iliğinizdeki mevcut plazma hücrelerinin yüzdelerinin tespiti amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

Normal kemik iliğinde yüzde 5’ten az plazma hücresi vardır; miyelom hastalarının kemik iliğinde ise yüzde 10 ile 90 arasında plazma hücresi bulunur. Bu test tedavinin başında ve sonunda tekrarlanabilir.