Son yıllarda Multiple Miyelom tedavisine ilişkin pek çok ilaç ve tedavi geliştirildi; öyle ki Multiple Miyelom bilim dünyasının üzerinde en çok çalıştığı hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.  Tedavi için  tanı aşamasında hastalık henüz daha dirençli değilken en yüksek yanıtı veren ve yan etkisi az yeni ilaçlara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle hastalığın tekrar etmesi halinde daha önce kullanılan tedaviler yerine  yeni ilaçların kullanılması daha da büyük önem kazanıyor.

Başarılı bilim insanlarımızın çalışmaları sonucu dünyada pek çok tedavi merkezini kapsayan klinik araştırmaların önemli bir kısmına artık Türkiye’deki hastalarımız da katılabiliyor. Bu araştırmaların hastalarımız açısından şüphesiz en büyük faydası, henüz ülkede ruhsatlanmamış ya da yüksek maliyetleri sebebiyle tüm hastaların kolaylıkla ulaşamayacağı ilaç ve tedavilere erişim sağlaması.

Ülkemizde miyelom tedavisiyle ilgili yürütülen klinik araştırmaları sizin için derledik. Bu araştırmalar hakkında bilgi almak için araştırmanın koordinatör hekimine ualaşabilir ya da bize yazabilirsiniz. Ayrıca Multiple Miyelom Türkiye Facebook grubuna üye olarak, güncel çalışmaları takip edebilirsiniz.

Kaynak

https://kap.titck.gov.tr/Home/Arastirmalar?aramatext=Miyelom&rbgrup=0

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 18-MEN-01

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı :Lenalidomid ve bir proteazom inhibitörü ile daha önce en az bir basamak tedavi gören, relaps veya refrakter multipl miyelomlu gönüllülerde daratumumab ile veya daratumumab olmadan deksametazon’un pomalidomid ile karşılaştırıldığı faz 3 çalışma: APOLLO çalışması

Koordinatör Hekim: Prof. Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 17-BMS-02

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Relaps ve Refrakter Multipl Miyelomda Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid ve Deksametazon Kombinasyon Tedavileri ile Yapılan Açık Etiketli, Randomize Faz 3 Çalışma

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Güner Hayri Özsan

Koordinatör Merkez : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-QUİ-16

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Yeni Tanı Konmuş Nakil İçin Uygun Multipl Miyelom Hastalarında Karfilzomib, Lenalidomid ve Deksametazon ile Bortezomib, Lenalidomid ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli Faz 3 Çalışma

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-SAN-02

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı :  Daha önce l ila 3 sıra tedavi almış nüks eden ve/veya dirençli multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın, karfilzomib (Kyprolis®) ve deksametazon ile kombinasyonunun, karfilzomib ve deksametazona karşı klinik yararının değerlendirildiği randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma, EFC15246 / IKEMA

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Münci Yağcı

Koordinatör Merkez : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-SAN-03

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Transplantasyon için uygun olmayan yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın (SAR650984) bortezomib (Velcade®), lenalidomid (Revlimid®) ve deksametazon ile kombinasyon halinde klinik yararını, bortezomib, lenalidomid ve deksametazon ile karşılaştırmalı olarak değerlendiren Faz 3 randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma, EFC12522 / IMROZ

Koordinatör Hekim : Prof Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-JOH-05

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı :  Yüksek Riskli Asemptomatik Multipl Miyelom Hastalarında Aktif izleme ile Subkutan Daratumumabın, Karşılaştırıldığı Çok Merkezli Randomize Faz 3 Çalışma, 547674 I4SMM300I

Koordinatör Hekim : Prof.Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-QUİ-06

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Hastaların Tedavisi İçin Karfilzomib, Deksametazon ve Daratumumab ile Karfilzomib ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli Faz 3 Çalışma

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Hakan Göker

Koordinatör Merkez : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 17-JOH-07

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Nüks veya Refrakter Multipl Miyelom Hastalarında, Bir Anli-PD-l Monoklonal Antikoru olan JNJ-63723283 ile Daratumumab Kombinasyonunun Tek Başına Daratumumab ile Karşılaştırıldığı Randomize, Açık Etiketli, Çok Merkezli, Çok Fazlı Çalışma

Koordinatör Hekim : Prof.Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 17-PPD-08

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Yüksek Riskli Miyelodisplastik Sendrom, Kronik Miyelomonositik Lösemi veya Düşük-Blastlı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Birinci Basamak Tedavi Olarak Pevonedistat artı Azasitidin Tedavisinin Tek Başına Azasitidin Tedavisiyle kıyaslandığı Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli Klinik Bir Çalışma

Koordinatör Hekim : Prof.Dr. Mehmet Turgut

Koordinatör Merkez : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 16-SAN-10

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Refrakter ya da relaps ve refrakter multipl miyelom hastalarında, pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile kombinasyon halindeki isatuksimab’ı (SAR650984), pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile karşılaştıran faz 3, randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma

Koordinatör Hekim : Prof Dr Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 16-QUİ-11

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Relaps veya relaps ve refrakter multipl miyelomlu gönüllülerde bortezomib ve deksametazon ile kombinasyonda ibrutinib’in değerlendirildiği açık etiketli çalışma

Koordinatör Hekim : Prof Dr Fatih Demirkan

Koordinatör Merkez : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi”

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 2014-PMS-15

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Otolog kök hücre nakli (ASCT) sonrasında nüks/progresyon geliştiren multipl miyelom hastalarında lenalidomid tedavisinin güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren gözlemsel bir çalışma

Koordinatör Hekim : Prof.Dr.Ali ÜNAL

Koordinatör Merkez : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İNCELEMEDE

Çalışmanın Numarası : 15-JOH-3

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Asemptomatik multipl miyelom hastalarında üç Daratumumab doz planını değerlendiren randomize faz II çalışma

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Mehmet Turgut

Koordinatör Merkez : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 15-ICON-1

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Relaps veya refrakter multipl miyelomlu (MM) gönüllülerde Pomalidomid (POM), Bortezomib (BTZ) ve düşük dozda Deksametazon (LD-DEX) ile Bortezomib ve düşük dozda Deksametazon’un etkililiğinin ve güvenliliğinin karşılaştırıldığı, faz III, çok merkezli, randomize, açık etiketli çalışma

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakükltesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 15-PPD-4

Çalışmanın Türü : İLAÇ

Çalışmanın Adı : Kök hücre transplantasyonu ile tedavi edilmemiş yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarında başlangıç tedavisi sonrasında oral Ixazomib ile idame tedavisinin faz III, randomize, plasebo kontrollü, çift-kör çalışması

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Meral Beksaç

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışmanın Durumu : İZİN VERİLDİ

Çalışmanın Numarası : 2018-76

Çalışmanın Türü : TIBBİ CİHAZ

Çalışmanın Adı : Diyaliz Bağımlı Multipl Miyelom Hastalarında Medium-Cutoff Hemodiyalizin Renal Sağ Kalıma Etkisi

Koordinatör Hekim : Prof. Dr. Sim KUTLAY

Koordinatör Merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi