Revlimid’e karşı dirençli olup olmadığınızı anlamak için öncelikle doktorunuza danışın. Eğer vücudunuz direnç gösteriyorsa tedavi seçeneklerini doktorunuz ile dikkatlice değerlendirin.

Özet:

Lenalidomid veya Revlimid’e karşı direnç göstermeniz ne anlama geliyor? Lenalidomid ya da Revlimid’e karşı vücudunuz direnç gösteriyorsa nasıl bir tedavi yolu izlemelisiniz? Bir diğer önemli soru, Revlimid hala etkili bir yöntem mi yoksa başka tedavi yöntemlerini mi denemelisiniz?

Lenalidomid ve Revlimid’e karşı direnç göstermenizin başlıca sebepleri; tedavi boyunca tam doz Revlimid kullanmış olmanız, tam doza yetersiz tepki vermiş olmanız ya da maksimum dozun Revlimid tarafından tolere edilmesi olabilir.

Diğer bir açıdan baktığımızda, Revlimid hâlâ etkili bir tedavi yöntemi bilinir. Revlimid’e karşı direnç göstermiyorsanız, uzun süre düşük dozda Revlimid tedavisi gördüyseniz ya da bir süre önce Revlimid kullandıysanız ve artık Revlimid tedavisi görmüyorsanız, Revlimid hâlâ uygulanabilir.

Önemli noktalardan biri de Revlimid’e karşı direnç göstermiyorsanız tedavi seçeneklerinin neler olduğudur. Revlimid’i diğer ajanlar ile kullanmak tedavi seçeneklerinden biri olabilir. Revlimid’i Daratumumab ile kullanmak en etkili yol olacaktır. Bunun yanı sıra; Kyprolis, İxazomib ve Elotuzumab ile kullanımı da seçenekler arasındadır.

Öncelikle, bu tedavi yöntemlerini denemeden önce doktorunuzun başta sadece Revlimid’in dozunu arttırmayı önerebileceğini belirtmek isterim. Tamamen üç ajanlı bir rejime geçmeden önce, haftalık olarak az dozda Dexamethasone (Dex) ekleyerek tedaviyi gözlemlemek isteyebilir.

Revlimid’e dirençli olan hastalar için ana seçenek Pomalidomid eklemek olacaktır. Bunun yanı sıra Daratumumab, Pomalidomid ve Dex gibi seçeneklerin kullanılması da hasta için etkili bir çözüm olabilir. Pomalidomid ve Dex ile yeni ajanların çeşitli kombinasyonları uygulanabilir. Örneğin; İxazomib, Elotuzumab ve yeni bir monoklonal antikor olan İsatuksimab. Bunların yanı sıra eski kombinasyonlar da uygulanabilir. Bunlara örnek olarak; Velcade, Cytoxan ve Dex gösterilebilir.

Sonuç olarak, tedaviye başlanması için en önemli nokta Revlimid direnciniz olup olmadığının belirlenmesidir. Önceki tedavilerinizi de dikkate alarak, doktorunuzun bu konu hakkında vereceği karar sizin için en doğru karar olabilir.

 

Dr. Brian Durie Kimdir?

Dr. Brian Durie, IMF (Uluslararası Miyelom Vakfı) başkanı ve Vakfın ‘Bilimsel Danışma Kurulu’nda görev almaktadır. Ayrıca, Dr.Brian Durie yaklaşık olarak 200 bilimsel uzmandan oluşan bir konsorsiyum olan IMWG’nin (Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu) başkanlığını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Dr. Durie, IMF’nin Siyah Kuğu Araştırma Girişimi’ni de (Black Swan Research Initiative) yönetmektedir.