Mayo Clinic hematoloji uzmanlarından Prof. Dr. Vincent Rajkumar, Şubat’ın son haftasında Twitter hesabından hastaların miyelom tedavisine ilişkin sıklıkla sordukları soruları ve yanıtları paylaştı.

Biz de Prof. Dr. Rajkumar’ın bu paylaşımını sizin için Türkçe’ye tercüme ettik.

Ünlü hekimin söz ettiği yabancı dildeki makaleleri de kısa sürede Türkçe olarak yine websitemizde bulabilirsiniz.

 

***********

 

Her gün hastalardan Miyelom tedavisi için bir mesaj ve telefon alıyorum. Keşke herkesi cevaplayabilseydim. İşte, bazı sık sorulan sorular ve cevaplarım:

 1. Önlemek için bir şey yapabilir miydim?
 • Hayır

 

 1. Miyelom tamamen iyileştirilebilir mi?
 • İyileşme kelimesinin kökenine baktığımızda miyelomu iyileştirilebilir bir hastalık olarak görmüyorum. İyileşme için tedaviyi tamamen bitirmek ve hastalığın bir daha geri gelmemesi gerekir. Bu konuda daha geniş bilgi için şu makale okunabilir. https://www.nature.com/articles/s41408-018-0065-8

 

 1. Tedavinin ilk aşamasında ne önerirsiniz?
 • Şu anda tercih edilen tedavi olarak Velcade, Revlimid, Dex (VRd) öneriyorum.

VRd uygun değilse: VTd veya VCd.

Yüksek risk taşıyan genç hastalarda: VRd’a Daratumumab eklemeyi öneririm.

 

 1. Tüm hastaların kök hücre nakline ihtiyacı var mı?
 • Yeni tanı konmuş tüm uygun hastalarda kök hücrenin toplanması gerekir. Çoğunlukla, 4 döngü başlangıç tedavisi sonrası ön cephe nakli önerilir. Standart risk taşıyan seçilmiş hastalarda, gecikmiş nakli tercih edilebilir.

 

 1. Miyeloma’da yüksek risk içeren faktörler nelerdir?
 • Şu biyolojik bulgular, hastalığın agresif seyredebileceğine işaret eder: del 17, gain1q, t4;14, t14;16, t14;20, ve p53 mutasyonu.

Bunlardan iki bulgu varsa: Risk iki kat,

Herhangi 3 ve fazlası varsa: Riski üç kat şeklinde değerlendirmek gerekir.

LDH ve plazma hücrelerinin kanda yüksek miktarda olması da  riskin yüksek olduğu anlamına gelir.

 

 1. İdame tedavisi için ne önerirsiniz?
 • İlk tedavi tamamlandıktan ya da transplantasyon gerçekleştikten sonra hastalık progresyon gösterinceye kadar Lenalidomid. Yüksek riskli hastalar için Lenalidomide yerine ya da ek olarak ayda iki kez Bortezomib öneririm.

 

 1. İlk nüks için tercih ettiğiniz rejim nedir?
 • Lenalidomide’den hala yanıt alabiliyorsam, Daratumumab, Lenalidomide ve Dexametazon (DRd).

Miyelom, Lenalidomide’ye dirençliyse, Daratumumab, Bortezomib ve Dex (DVd) veya Daratumumab Pomalidomide ve Dex (DPd) öneririm.

 

 1. Dexametazon’un dozu ne olmalıdır?
 • Her rejimde haftada 1 kez 40 mg ‘dan fazla olmamalıdır.

70 yaş ve üzeri hastalar için haftada 1 kez 20 mg’ı tercih ederim.

İstisnalar: Kast nefropatisi için ya da konvansiyonel kemoterapiyle ilk döngü tedaviyle yüksek doz verilmesi.

 

 1. Bortezomib dozu nedir?
 • Haftada bir kez deri altı.

İstisnalar: Kast nefropatisi için ya da konvansiyonel kemoterapiyle ilk döngü tedaviyle yüksek doz verilmesi.

 

 1. Haftada bir Carfilzomib tedavisi uygun mu?
 • Evet

 

 1. Tedavilerle yaşam sürem ne kadar olacak?

 

 1. Kemik profilaksisi için ne önerirsiniz: Zometa or Denosumab?
 • Şiddetli böbrek yetmezliğinde Pamidronate kullandım. Şimdiye kadar Denosumab kullanmadım.

 

 1. Kısaca özetlemeniz gerekirse, en umut vaat eden onaylanmış tedaviler nelerdir?
 • BCMA (B hücre olgunlaşması antijenine karşı geliştirilen) CAR-T
 • Belantamab mafodotin (GSK firmasının BCMA antikor konjugatı)
 • Umut vaat eden :
  Amgen firmasının BiTe tedavisi; ama biraz zaman alabilir.

 

 1. Peki ya venetoclax?

  

 1. Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) için düşünceleriniz neler?
 • Hastalığın seyrini gözlemlemek için iyi bir işaret.
  Yine de sadece tedavi değişikliğine karar vermek için bir araştırma aracı. Daha çok randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç var. İyi giden hastalarda MRD (minimal rezidüel hastalık)  aramak için kemik iliği yapmıyorum. Araştırmalarda gerçek sonuçları tahmin edebileceğimiz bir biyobelirteç olarak kullanıyoruz.